Okręg wyborczy nr 11 – Sieradz

Adrian SKOCZYLAS

Nr 8 - Okręg wyborczy nr 11 – Sieradz

32-latek, zgierzanin, politolog, działacz społeczny, koordynator projektów obywatelskich ze środków krajowych i europejskich, animator młodzieżowy i popularyzator lokalnej historii.  Prezes Stowarzyszenia EZG od 2015 r., przewodniczący zgierskiej Rady Organizacji Pozarządowych i Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu. Absolwent Szkoły Liderów Miast, Programu Menedżerowie NGO, Szkoły Partycypacji i Reprezentacji OFOP oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członek zgierskiej Rady Powiatowej Nowej Lewicy.

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica