Okręg wyborczy nr 11 – Sieradz

Rafał GRABSKI

Nr 14 - Okręg wyborczy nr 11 – Sieradz

Od urodzenia mieszka w Sobieniu, małej wsi pod Aleksandrowem Łódzkim. Dobrze zna problemy mieszkańców małych miejscowości, których codzienne życie zależy od skromnego rozkładu jazdy autobusów (o ile cokolwiek dojeżdża). 

Studiował polonistykę ze specjalizacją nauczycielską, należy do Ochotniczej Straży Pożarnej. Od dwóch lat jest dyrektorem biura poselskiego Pauliny Matysiak, wcześniej pracował jako redaktor e-podręczników, które dostosowywał do standardu WCAG dla uczniów z niepełnosprawnością.

Ukończył kurs edukatora seksualnego. Jego projekt o wprowadzeniu cyklu zajęć z edukacji seksualnej dla młodzieży zwyciężył w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Jest członkiem zarządu okręgu łódzkiego partii Razem, w której działa od 7 lat. Wierzy, że inna polityka jest możliwa.

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica