Okręg wyborczy nr 16 – Płock

Maurycy SZYMAŃSKI

Nr 12 - Okręg wyborczy nr 16 – Płock
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica