Okręg wyborczy nr 13 – Kraków

Alicja Marzena WALOTEK

Nr 24 - Okręg wyborczy nr 13 – Kraków
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica