Okręg wyborczy nr 13 – Kraków

Joanna Małgorzata GRZYMAŁA‑MOSZCZYŃSKA

Nr 14 - Okręg wyborczy nr 13 – Kraków
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica