Okręg wyborczy nr 13 – Kraków

Julia Ewa KUBAĆ

Nr 21 - Okręg wyborczy nr 13 – Kraków
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica