Okręg wyborczy nr 13 – Kraków

Magdalena DROPEK

Nr 10 - Okręg wyborczy nr 13 – Kraków
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica