Okręg wyborczy nr 13 – Kraków

Witold Aleksander WOŹNIAK

Nr 18 - Okręg wyborczy nr 13 – Kraków
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica