Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz

Adam Zbigniew ROSSMANITH

Nr 9 - Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica