Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz

Ewa Małgorzata SŁADEK

Nr 12 - Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica