Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz

Jerzy Franciszek MICHALAK

Nr 4 - Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica