Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz

Małgorzata Teresa LEGUTKO‑NADOLSKA

Nr 6 - Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica