Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz

Małgorzata Zofia JĘDRZEJOWSKA‑FUGIEL

Nr 10 - Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica