Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz

Marcin Robert MORAŃSKI

Nr 13 - Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica