Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz

Monika Julia CIEPLIŃSKA

Nr 11 - Okręg wyborczy nr 14 – Nowy Sącz
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica