Okręg wyborczy nr 15 – Tarnów

Marta Dorota DUDA

Nr 15 - Okręg wyborczy nr 15 – Tarnów
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica