Okręg wyborczy nr 16 – Płock

Klaudia ADAMKIEWICZ

Nr 18 - Okręg wyborczy nr 16 – Płock
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica