Okręg wyborczy nr 16 – Płock

Leszek ZAJĄCZKOWSKI

Nr 19 - Okręg wyborczy nr 16 – Płock
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica