Okręg wyborczy nr 16 – Płock

Olga GÓRECKA

Nr 13 - Okręg wyborczy nr 16 – Płock
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica