Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Bartosz TARNOWSKI

Nr 18 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Nauczyciel, który stawia na naukę krytycznego myślenia i wspiera dzieci z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielności. Wierzy, że rzeczywistość, w której niepełnosprawność nie wyklucza z aktywnego życia – z edukacji, transportu, pracy, zakładania rodziny – jest możliwa. Sam porusza się na wózku i kandyduje, bo chciałby zmienić nasz kraj na bardziej dostępny i przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica