Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Karol Olaf BĄKOWSKI

Nr 34 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Jestem ekonomistą oraz lokalnym aktywistą, działającym na rzecz transparentności władz Warszawy. Weryfikowałem zarobki radnych samorządowych, aby doszukać się źródeł korupcji. Moje projekty do budżetu obywatelskiego zostały wielokrotnie zweryfikowane pozytywnie, polepszając życie w stolicy. Sporządziłem również analizy konsumpcji alkoholu, badając problem nadmiernego spożycia używek. W przyszłym sejmie zamierzam zadbać o doktorantów oraz stan wyższej oświaty. Inwestycja w edukację to nasza przyszłość.

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica