Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Laura STEPANIAK

Nr 27 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Na co dzień – studentka filologii polskiej oraz aktywistka promująca równość i walkę z dyskryminacją. Zależy jej na upowszechnieniu publicznej opieki zdrowotnej dla osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi. Mówi, że w kwestii praw kobiet i osób LGBTQ+ jest jeszcze wiele do wywalczenia- na tę chwilę fundamentalnym postulatem politycznym jest dla niej legalna aborcja na żądanie. 

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica