Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Magdalena Ludwika ŻAGAŁKOWICZ‑KRASOWSKA

Nr 15 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica