Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Martyna JAŁOSZYŃSKA

Nr 7 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych, wcześniej związana z pomocą społeczną. Członkini Zarządu Okręgu Warszawskiego partii Razem, radna osiedla Grochów Południowy, feministka. W działalności politycznej koncentruje się na prawach kobiet, walce z wykluczeniami, prawach osób z niepełnosprawnościami i tworzeniem miasta dostępnego dla wszystkich

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica