Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Teresa Maria GODLEWSKA

Nr 31 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica