Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Tomasz Konstanty BARTOSZEWICZ

Nr 24 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Doktor habilitowany w dziedzinie stosunków międzynarodowych i profesor kilku uczelni. Był  działaczem opozycji demokratycznej przed 1989 rokiem, później został prezesem Głównego Urzędu Celnego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Pierwszy przewodniczący NSZZ Pracowników Celnictwa oraz były Szef Zespołu Ekspertów Konfederacji Autonomicznych Związków Zawodowych. Pełnił urząd ministra pełnomocnego Ambasady RP w Rzymie oraz kandydował już do Sejmu- w 1991 z okręgu świętokrzyskiego.

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica