Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Tomasz Sebastian OLEKSY

Nr 20 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Psycholog i wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Zajmuje się zdrowiem psychicznym, psychologią społeczną oraz tym, jak nowe technologie wpływają na codzienne życie- jest też laureatem kilku grantów Narodowego Centrum Nauki. W Sejmie chce zająć się przede wszystkim trzema kwestiami – polepszeniem ochrony zdrowia psychicznego, rozwojem polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz przygotowaniem Polski na nadchodzące zmiany klimatyczne.

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica