Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Weronika Natalia SARNOWSKA

Nr 19 - Okręg wyborczy nr 19 – Warszawa

Warszawianka, mieszkanka Bielan. Wróciła do Polski po studiach i po kilku latach pracy w brytyjskim samorządzie. Zajmuje się badaniem potrzeb mieszkańców i usprawnianiem miejskich usług. Chce działać na rzecz przyjaznych i otwartych miast, które promują wspólnotowość, lokalność i wielokulturowość

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica