Okręg wyborczy nr 2 – Wałbrzych

Edyta Katarzyna PŁANETA‑SIEWIERSKA

Nr 2 - Okręg wyborczy nr 2 – Wałbrzych
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica