Okręg wyborczy nr 2 – Wałbrzych

Robert Aleksy CZAJKOWSKI

Nr 10 - Okręg wyborczy nr 2 – Wałbrzych
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica