Okręg wyborczy nr 20 – Warszawa

Izabela Marta SZYMAŃSKA

Nr 19 - Okręg wyborczy nr 20 – Warszawa
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica