Okręg wyborczy nr 21 – Opole

Kewin Jerzy MENZLER

Nr 22 - Okręg wyborczy nr 21 – Opole
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica