Okręg wyborczy nr 23 – Rzeszów

Ewelina FIJOŁEK

Nr 14 - Okręg wyborczy nr 23 – Rzeszów
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica