Okręg wyborczy nr 23 – Rzeszów

Izabela SZPIECH‑KASICA

Nr 26 - Okręg wyborczy nr 23 – Rzeszów
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica