Okręg wyborczy nr 23 – Rzeszów

Józef Michał FRYC

Nr 5 - Okręg wyborczy nr 23 – Rzeszów
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica