Okręg wyborczy nr 23 – Rzeszów

Oskar Zbigniew URBAN

Nr 19 - Okręg wyborczy nr 23 – Rzeszów
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica