Okręg wyborczy nr 24 – Białystok

Emilia PIANK

Nr 26 - Okręg wyborczy nr 24 – Białystok
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica