Okręg wyborczy nr 24 – Białystok

Eugenia OSTASZEWICZ

Nr 5 - Okręg wyborczy nr 24 – Białystok
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica