Okręg wyborczy nr 24 – Białystok

Izabela Teresa CZERNIAWSKA

Nr 10 - Okręg wyborczy nr 24 – Białystok
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica