Okręg wyborczy nr 24 – Białystok

Magda DOROCHOWICZ

Nr 22 - Okręg wyborczy nr 24 – Białystok
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica