Okręg wyborczy nr 24 – Białystok

Michalina Daria ARTYSIEWICZ

Nr 20 - Okręg wyborczy nr 24 – Białystok
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica