Okręg wyborczy nr 24 – Białystok

Wioletta DZIEDZIUL

Nr 12 - Okręg wyborczy nr 24 – Białystok
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica