Okręg wyborczy nr 25 – Gdańsk

Adam Sławomir PIŁAT

Nr 11 - Okręg wyborczy nr 25 – Gdańsk
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica