Okręg wyborczy nr 25 – Gdańsk

Tomasz Marek LARCZYŃSKI

Nr 14 - Okręg wyborczy nr 25 – Gdańsk
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica