Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Agnieszka Zofia LAMEK‑KOCHANOWSKA

Nr 6 - Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Socjalistka z partii Razem, społeczniczka, prezeska Stowarzyszenia im. T. Regera.
(Bielsko-Biała)

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica