Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Anna Maria CZAICKA

Nr 11 - Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Przedsiębiorczyni z Bielska-Białej, mama, feministka walcząca o prawa kobiet, sprawiedliwość społeczną i godne życie.
(Pisarzowice, Powiay Bielski)

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica