Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Barbara Jolanta SŁONKA‑GIBAS

Nr 16 - Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Urodzona w Żywcu, wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany, mężatka dwójka dzieci. Społecznik i działaczka NL w Żywcu.
(Żywiec)

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica