Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Henryk PODŻORSKI

Nr 14 - Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Nauczyciel z Wisły, historyk, związkowiec ZNP, samorządowiec, żona Magdalena, dwie córki.
(Wisła, Powiat Cieszyński)

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica