Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Leszek TYRNA

Nr 3 - Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Nauczyciel, działacz społeczny, związkowiec.
(Goleszów, Powiat Cieszyński)

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica