Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Mateusz Mikołaj MERTA

Nr 7 - Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Działacz społeczny, student, redaktor kwartalnika Równość.
(Kozy, Powiat Bielski)

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica